You are visiting old MOF website. Please visit mof.gov.np for latest updates. Ministry of Finance - Government of Nepal
Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News
News Highlights
 • प्रेस नोट: २४ जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय 2021-06-17

  प्रेस नोट: २४ जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

  Read More
 • 2021-06-02

  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको वक्तव्यमा उल्लेखित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी , बालुवा निकासी सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति

  Read More
 • प्रेस नोट: अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वायनका लागि गृहकार्य सुरु 2021-05-31

  प्रेस नोट: अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वायनका लागि गृहकार्य सुरु

  Read More
 • 2021-05-29

  राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८

  Read More
 • 2021-05-29

  विनियोजन अध्यादेश, २०७८

  Read More

Publications

Notices

News

Mof Nepal